12 Μαρ 2009

Καινοτόμο σχέδιο οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης στην Πελοπόννησο με άξονα τον Ηρακλή

Ο Ηρακλής της UNESCO

Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα τον Ηρακλή διοργανώνεται από 100 εθελοντικές οργανώσεις με επικεφαλής της κοινοπραξίας τον Όμιλο UNESCO Νομού Πειραιά και Νήσων.

"Το μυθικό πρόσωπο του Ηρακλή είναι ένα από τα μεγαλύτερα brand names στν πολιτιστική επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο", μας λέει ο πρόεδρος του Ομίλου Γιάννης Μαρωνίτης. "Εάν εξαιρέσουμε την εμπλοκή της θρησκείας στην τέχνη, και τον θρησκευτικό τουρισμό που αναπτύσσεται μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μύθοι του Ηρακλή κυριαρχούν στην πολιτιστική επιχειρηματικότητα"

Η πρόταση με τίτλο "Τόποι, μύθοι και άθλοι του Ηρακλή" αφορά ένα καινοτόμο σχέδιο οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού στους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς τόπους που συνδέοντια με τους άθλους του Ηρακλή στην Πελοπόννησο.
(Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 11.3.2009)

Ηράκλεια, Τραχίνα, Πυρά του Ηρακλή, Λιχάδες Νήσοι. Τόποι του Ηρακλή εδώ σε μας, εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους από ανίκανες ηγεσίες και τοπικούς παράγοντες. Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...