26 Ιουν 2008

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 1000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!!

ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ!!
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Μέσα σε επτά (7) ημέρες χίλιοι (1000) φίλοι της Οίτης από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανταποκρίθηκαν και υπέγραψαν στο http://www.gopetition.com/online/19993.html το κείμενο με το σύνθημα ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ - Η ΟΙΤΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ "ΓΚΙΩΝΑ"

Συνεχίζουμε την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών. Στόχος μας είναι να φθάσουμε τις 10.000 πριν τις παραδώσουμε στα αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς.

Ενισχύστε με τον τρόπο σας αυτή την προσπάθεια. Επισκεφθείτε το http://www.gopetition.com/online/19993.html και υπογράψτε ή προωθείστε σε γνωστούς και φίλους να υπογράψουν το αίτημα προς το ΥΠΕΧΩΔΕ και τους άλλους φορείς.

Να αναλάβουμε τον έλεγχο του πεπρωμένου μας, γιατί αλλιώς κάποιοι άλλοι θα τον αναλάβουν…Για τα μεταλλεία στην Οίτη, το ζήτημα δεν είναι ποιος θα επιτρέψει στην εταιρεία να κάνει εξόρυξη... Το ζήτημα είναι ποιος θα την εμποδίσει...

φιλικά

http://www.e-ecology.gr Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

19 Ιουν 2008

Εκκληση για συγκέντρωση υπογραφών
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ

Σας παρακαλούμε να υπογράψετε και να προωθήσετε ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
το κείμενο συγκέντρωσης υπογραφών, που είναι στην παρακάτω διεύθυνση και αφορά τα μεταλλεία στο βουνό της Οίτης.

http://www.gopetition.com/online/19993.html

Προωθήστε το στις δικές σας λίστες e-mail. Είναι ανάγκη να συγκεντρωθούν υπογραφές


με εκτίμηση
http://www.e-ecology.gr

ΟΧΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ!
Η ΟΙΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΚΙΩΝΑ!!
Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

18 Ιουν 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΗ: ΑΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

Εν όψει των νέων μεταλλευτικών δραστηριοτήτων που προγραμματίζονται να γίνουν στην Οίτη από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κινήσεις πολιτών της περιοχής διοργανώσαμε ημερίδα με θέμα «Οίτη: Εθνικός Δρυμός ή μεταλλευτική ζώνη;». Τα συμπεράσματα της ημερίδας είναι τα εξής:

Ο Εθνικός Δρυμός της Οίτης είναι πολύ σημαντικός για την προστασία της σπάνιας χλωρίδας και άγριας ζωής των βουνών της Κεντρικής Ελλάδας. Το μέλλον του Δρυμού και ολόκληρης της Οίτης δεν συνάδει με τη βαριά εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία.

Τα μεταλλεία στην περιοχή θα είναι μια καταστροφική επιλογή χωρίς επιστροφή. Η προωθούμενη επέκταση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Οίτη, με την στήριξη των κυβερνήσεων και την κάλυψη της απαρχαιωμένης μεταλλευτικής νομοθεσίας, θα αποκλείσει κάθε άλλη μορφή ανάπτυξης, για πάντα.

Εμείς έχουμε οραματιστεί διαφορετικά το μέλλον του τόπου μας. Ο Εθνικός Δρυμός και η ευρύτερη περιοχή του μπορούν να αναπτύξουν ήπιες, οικοτουριστικές, εναλλακτικές παραγωγικές δραστηριότητες που θα σέβονται το περιβάλλον και θα κρατήσουν τον κόσμο στον τόπο του.

Δεν θα υποκύψουμε σε ψευτοδιλήμματα και εκβιαστικές πιέσεις. Δεν θα ανταλλάξουμε το βουνό που μας δίνει ζωή με λίγες θέσεις εργασίας και με μηδενικό δημόσιο όφελος. Δεν θα επιτρέψουμε να εξαγοράσουν το μέλλον και την αρχοντιά του τόπου μας. Λέμε ομόφωνα ΟΧΙ στην άγρια εκμετάλλευση εις βάρος του περιβάλλοντος. Λέμε ΟΧΙ στα μεταλλεία βωξίτη στην Οίτη μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Την άμεση διακοπή των παράνομων εξορύξεων που γίνονται αυτή τη στιγμή από την εταιρεία ΕΛΜΙΝ, ακόμα και μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Οίτης.

• Την απόρριψη κάθε αίτησης για νέες εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, όχι μόνο στον Εθνικό Δρυμό αλλά και σε ολόκληρη την Οίτη.

• Να εφαρμοστούν οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί νόμοι και να προστατευθεί ουσιαστικά αυτό το πανέμορφο βουνό που περιλαμβάνει, εκτός από τον Εθνικό Δρυμό, δυο περιοχές ενταγμένες στο NATURA 2000 και μια που προστατεύεται από τη Συνθήκη RAMSAR.

• Τη ριζική αναμόρφωση του Μεταλλευτικού Κώδικα του 1973 που αγνοεί εντελώς τόσο το περιβάλλον όσο και τη θέληση των τοπικών κοινωνιών, προς όφελος της μεταλλευτικής βιομηχανίας.

Μαχητικοί και ενωμένοι, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τη σωτηρία της Οίτης.
1. Δήμος Γοργοποτάμου
2. Δήμος Υπάτης
3. Κοινότητα Παύλιανης
4. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης
5. Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος στο βουνό της Οίτης
6. Όμιλος Φίλων Δάσους
7. Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κουβέλου, Παύλιανης και ½ Κουμαριτσίου Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

14 Ιουν 2008

Νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας
σχετικά με την μεταλλευτική δραστηριότητα

“ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ”
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 772/1998

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’

Εισηγήτρια: Μ. Καραμανώφ


……….
4. Επειδή εκ του θεμελιώδους κανόνος της βιωσίμου αναπτύξεως, κατοχυρουμένης τόσον εις το Σύνταγμα (άρθρον 24) όσον και εις την Συνθήκην του Μάαστριχτ (άρθρα Β, 2 και 130 Ρ), κυρωθείσαν δια του Ν.2077/1992, ήτοι της αναπτύξεως εκείνης η οποία ικανοποιεί τας ευλόγους ανάγκας της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτη εις κίνδυνον την ικανοποίησιν των αναγκών των μελλουσών γενεών, προκύπτει ότι επιβάλλεται πρωτίστως η διατήρησις του φυσικού κεφαλαίου της χώρας δια την μεταβίβασίν του ακεραίου εις τας επομένας γενεάς, ώστε να υπάρχει η επιβαλλομένη ισότης ικανοποιήσεως των αναγκών μεταξύ των γενεών (Σ.Ε. 5735/96). Κατ’ ακολουθίαν, εις τον θεμελιώδη κανόνα της βιωσιμότητος υπόκειται πάσα οικονομική και παραγωγική δραστηριότης, συμπεριλαμβανομένης και της εξορυκτικής τοιαύτης, και δη της μεταλλευτικής. Η βιώσιμος δε μεταλλεία δεν συνίσταται απλώς και μόνον εις την αποφυγήν προκλήσεως μονίμου βλάβης εις το φυσικόν περιβάλλον εκ της εξορύξεως και εις την αποκατάστασιν του θιγέντος εκ της εκμεταλλεύσεως χώρου του, αλλά περιλαμβάνει ιδώς την φειδωλήν εξόρυξιν, η οποία συναρτάται προς την σπάνιν του μεταλλεύματος, τα συνολικά αποθέματα αυτού, την διαφύλαξιν επαρκών αποθεμάτων δια τα επομένας γενεάς, την αναγκαιότητα της χρήσεως του μεταλλεύματος και, πάντως, την διατήρησιν επαρκούς αποταμιεύματος μέχρι της εξευρέσεως αναλόγου χρησιμότητος ανανεωσίμων πόρων, δεδομένου ότι η εξόρυξις μεταλλεύματος, ήτοι πόρου μη ανανεωσίμου, αποτελεί ανάλωσιν φυσικού κεφαλαίου. ……………………

……………… Είναι δε ευνόητον ότι όλως ιδιαιτέρας προσοχής χρήζει η περίπτωσις, καθ’ ήν η μεταλλεία επιχειρείται εις ευαίσθητον οικοσύστημα, οίον δρυμός, δάσος, όρος κλπ, εις τα οποία επιτρέπεται μόνον ηπία ανάπτυξις, η οποία είναι κατ’ αρχήν, ασυμβίβαστος προς την μεταλλείαν. Εν τοιαύτη περιπτώσει η τελευταία επιτρέπεται υπό αυστηροτάτους όρους μόνον εάν συντρέχει μοναδικότης και σπάνις του μεταλλεύματος, η χρησιμοποίησις του οποίου επιβάλλεται χάριν δημοσίου συμφέροντος υφισταμένου εις επίπεδον παραμέτρων της εθνικής οικονομίας. Πάντα δε τα ανωτέρω αποτελούν ουσιώδη στοιχεία των καταρτιζομένων προκειμένου περί ασκήσεως μεταλλείας, Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εγκρινομένων προ πάσης παραχωρήσεων μεταλλείου. Εντεύθεν έπεται ότι διατάξεις νόμων αποκλίνουσαι των ανωτέρω αρχών είναι ανίσχυροι ως αντικείμεναι ευθέως εις το άρθρον 24 του Συντάγματος. Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

9 Ιουν 2008

Διγλωσία και λαϊκισμός

lamianews
από αναγνώστη

Δείτε πώς διαμορφώνεται η διγλωσσία και ο λαϊκισμός και γιατί ο πρόεδρος της Κοινότητας Παύλιανης "δεν έχει αντίρρηση με τα μεταλλεία στην Οίτη, δεν συμφωνεί μόνο με τα μεταλλεία στην Παύλιανη". Δεν τους ενδιαφέρει (τη ΝΑ και τον κ. νομάρχη) η εξόρυξη στις θέσεις Χάνι Παπαμίχου και Καραβάκι στο Κουμαρίτσι, και δεν αντιδρούν γι' αυτές...

Τονίζουν ότι δεν συμφωνούν με την ΜΠΕ για τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Είναι μια ΜΠΕ η οποία μπορεί πολύ εύκολα να περάσει από το Υπουργείο και ακόμα και από το ΣτΕ, γιατί δεν έχει άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον υδροφόρο κλπ....Για έρευνα είναι βρε αδερφέ, δεν είναι εξόρυξη και εκμετάλλευση θα μας πουν.

Προσέξτε με πόση σπουδή επαναλαμβάνουν το "ειδικότερα στον Εθνικό Δρυμό", αυτό δεν είναι τυχαίο...Αν είναι έξω από τον Δρυμό, το βλέπουμε, εννοούν. Αυτά για κάποιους που επιμένουν να λένε ότι η στάση του νομάρχη τους καθησυχάζει και δεν πρέπει να ανησυχούμε.

Όταν ο πρόεδρος του ΝΣ είναι και νομικός σύμβουλος της εταιρείας, αυτό δεν μας λέει τίποτα; Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

Αλλά λένε με το στόμα και άλλα γράφουν.

lamianews
Κάποια πράγματα στη νομαρχία Φθιώτιδας μάλλον τα σκέφτονται εκ των υστέρων, και αποφασίζουν να τα εντάξουν στη γραπτή ανακοίνωση, έστω και αν προηγούμενα δεν είχε δεχθεί κουβέντα ή τέλος πάντων σε πολλές περιπτώσεις λέγεται και ακριβώς το αντίθετο. Τελευταίο σύμπτωμα είναι οι δηλώσεις του νομάρχη Φθιώτιδας Θανάση Χειμάρα για το θέμα της ΕΛΜΙΝ. Ο νομάρχης έκανε προφορικές δηλώσεις –είναι άλλωστε ηχογραφημένες - και μίλησε για την συζήτηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Μπαλτά για το θέμα της ΕΛΜΙΝ. Εκεί λοιπόν δήλωσε με σαφήνεια ότι ζήτησε να σταματήσει η διαδικασία έγκρισης της ΜΠΕ για τις ερευνητικές γεωτρήσεις. Μάλιστα ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και διευκρίνισε με κάθε σαφήνεια ότι η παρέμβασή του αφορά μόνο τις ερευνητικές γεωτρήσεις και όχι την εξωρυκτική δραστηριότητα της συγκεκριμένης εταιρείας.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις προσδιόρισε ότι οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να συζητηθεί στο νομαρχιακό συμβούλιο ακόμη - ακόμη και η πιθανότητα έρευνας από κάποιο πανεπιστήμιο στη συγκεκριμένη περιοχή. Αντί αυτής της θέσης που εξέφρασε δημόσια ο κ. Νομάρχης στο γραπτό κείμενο των δηλώσεων που διανεμήθηκε περιλαμβάνονται και στοιχεία τα οποία όχι μόνο δεν είπε ο κ. νομάρχης αλλά τα απέκλεισε στη φάση που διανύουμε. Στο γραπτό κείμενο που διανεμήθηκε υπογραμμίζεται ότι "τόνισα με ιδιαίτερη έμφαση στον κ. Μπαλτά, ότι είναι επιβεβλημένο το ΥΠΕΧΩΔΕ να σεβαστεί τις ομόφωνες αποφάσεις τόσο του Νομαρχιακού Συμβουλίου όσο και των εμπλεκόμενων Δήμων Υπάτης και Γοργοποτάμου, με βάση τις οποίες απορρίπτεται η μελέτη για έρευνα και εκμετάλλευση μεταλλίου, βωξίτη στην περιοχή της Οίτης και ειδικότερα στον Εθνικό δρυμό αυτής". Με απλά λόγια ο νομάρχης ποτέ δεν μίλησε για εκμετάλλευση ωστόσο όμως παρουσιάζεται μέσα στο γραπτό κείμενο. Να δούμε και κάποια άλλα θέματα μέσα στο ίδιο το κείμενο που προδίδουν άλλες διαδικασίες.

Έχει αξία όμως να δούμε και το αίτημα που επέβαλε ο νομάρχης Φθιώτιδας. Δεν μίλησε για απόρριψη της ΜΠΕ με κάποια πράξη οργάνων, δηλαδή σύμφωνα με την διοικητική διαδικασία. Αντίθετα ζήτησε "να μην προχωρήσει η αξιολόγηση των υποβληθεισών μελετών στο ΥΠΕΧΩΔΕ από την εταιρεία, διαφορετικά θα υπάρξει έντονη και μεθοδευμένη αντίδραση από όλους τους φορείς του τόπου μας". Είναι εντελώς διαφορετική λογική να απορριφθεί η ΜΠΕ και εντελώς διαφορετική λογική αυτό που ζητά ο νομάρχης δηλαδή να παγώσουν την ΜΠΕ σε κάποιο συρτάρι και να μην αξιολογηθεί. Μια τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Τέτοια διαδικασία είναι εφεύρεση αυτών που δεν έχουν άποψη, αυτών που δεν έχουν τεκμηρίωση, αλλά έχουν έννομο και μοναδικό γνώρισμα.

Έχουν εξουσία και κάνουν ό,τι θέλουν. Μένει τώρα να δω τι θα κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Φαντάζομαι ότι δεν θα ακολουθήσει τη λογική του κ. Χειμάρα να παγώσει δηλαδή τις διαδικασίες χωρίς να απαντά. Να μην αξιολογήσει δηλαδή την ΜΠΕ. Και βεβαίως δεν είναι αυτή η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Ούτε βεβαίως είναι αυτή η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων. Περιμένουμε να δούμε αρκετά.(Σέντρα) Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...