4 Μαΐ 2011

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Κοκκινόβραχο ζητούν από το ΥΠΕΚΑ οι Οικολόγοι Πράσινοι

Προς: ΥΠΕΚΑ – Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου
Διεύθυνση Μεταλλευτικών & Βιομηχανικών Ορυκτών
Μεσογείων 119, ΤΚ 10192, Αθήνα
Υπόψη: κας Όλγας Τσαγκαράκου, κου Σπύρου Τζίμα

Κοιν.: Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη,
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών και Φ. Π.,
Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας

28 Απριλίου 2011

Θέμα: «Εκμετάλλευση μεταλλείου στη θέση Κοκκινόβραχος Μεξιατών Φθιώτιδας και εθνικό συμφέρον»

Κυρία Τσαγκαράκου,
από την υπ’ αριθμ. 124677/789/29-3-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ για την υπόγεια εκμετάλλευση μεταλλεύματος στον Κοκκινόβραχο Μεξιατών Φθιώτιδας πληροφορούμαστε ότι η λήψη της απόφασης έχει βασιστεί – μεταξύ άλλων – και στην από 19-5-2010 εισήγηση της υπηρεσίας σας προς τον κ. Μανιάτη, που φέρει την υπογραφή σας και σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα είναι ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την Εθνική και [...]Τοπική Οικονομία κατά την κείμενη νομοθεσία και την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 92961/572/13-5-2005 του ΥπΑΑ&Τ.

Κατόπιν αιτήματός μας προς την υπηρεσία σας στις 31.03.2011 μας χορηγήθηκε η συγκεκριμένη εισήγηση, από την οποία προκύπτουν κάποια ερωτηματικά και θα θέλαμε διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε:
- σε ποια οικονομικά στοιχεία βασίζεται η εισήγηση ώστε να εμφανίζεται η δραστηριότητα ως ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική και τοπική οικονομία; Διαβάζοντας την εισήγηση πληροφορούμαστε για τη συμβολή της μεταλλευτικής δραστηριότητας βωξίτη στην εθνική οικονομία, όπως και για την ειδική συμβολή της ΕΛΜΙΝ σε αυτή, αλλά για να καταλήξουμε στο πολύ σοβαρό συμπέρασμα του εθνικού συμφέροντος πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί κι άλλοι παράγοντες, κάτι που δεν φαίνεται στην εισήγησή σας. Για παράδειγμα, έχετε συνυπολογίσει τη ζημία που υφίσταται η ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας από την εκμηδένιση της προοπτικής ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων κοντά σε μεταλλεία, την οικονομική ζημία από την υποβάθμιση του δασικού πλούτου της και τη ζημία στην τουριστική προβολή της; Θεωρούμε απαραίτητη τη σύγκριση οφέλους και ζημίας για να μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα αν η συγκεκριμένη επένδυση στην περιοχή είναι εθνικά συμφέρουσα.
- έχουν διευκρινιστεί τα οικονομικά οφέλη της δραστηριότητας προς το δημόσιο και την τοπική κοινωνία σε σχέση με το ιδιωτικό οικονομικό όφελος; Αναρωτιόμαστε επειδή το βάρος της εισήγησης πέφτει στην ανάγκη στήριξης της εταιρείας προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική βιωσιμότητά της και την αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν φαίνεται σαφώς αν τυχόν παύση της δραστηριότητας στον Κοκκινόβραχο θα βλάψει ομοίως και την εθνική οικονομία.
- έχει συμπεριληφθεί στα οικονομικά οφέλη της δραστηριότητας το περιβαλλοντικό κόστος και έχει κριθεί αμελητέο για να μην αναφέρεται στην εισήγηση; Να σας θυμίσουμε εδώ ότι και η σχετική γνωμοδότηση του ΕΘΙΑΓΕ με αρ. πρωτ. 375/21-6-2010 που αφορά στην υπόγεια εκμετάλλευση του κοιτάσματος αναφέρει ότι: «Απ΄ ότι γνωρίζουμε καμία προσπάθεια αποκατάστασης δεν έγινε στην περιοχή, ενώ αντίθετα οι παλιότερες εκμεταλλεύσεις και η εναπόθεση των στείρων υλικών παραμένουν εμφανείς. Επιπλέον, η εκμετάλλευση στη θέση Κοκκινόβραχος έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων, με έντονα εμφανείς τις καταστροφές που προκάλεσε η τυχαία απόρριψη των στείρων στα κατάντη της εκμετάλλευσης.

Κατά την άποψή μας, οι εν λόγω εκμεταλλεύσεις δεν συμβιβάζονται με το καθεστώς προστασίας της περιοχής και η συνέχιση της εκμετάλλευσης θα πρέπει να αποτραπεί. Σε περίπτωση όμως αδειοδότησης της συνέχισης της εκμετάλλευσης, θα πρέπει να γίνει μελέτη της υπόγειας υδροφορίας από ειδικούς γεωλόγους και να εξασφαλιστεί η αέναη ροή των ρεμάτων και των φυσικών πηγών της ευρύτερης περιοχής και να προταθούν τρόποι ασφαλούς εναπόθεσης των στείρων υλικών. Επίσης θα πρέπει οι εταιρείες ανεξάρτητα με την τύχη της αδειοδότησης, να προχωρήσουν άμεσα σε έργα αποκατάστασης κατόπιν σχετικής μελέτης από ειδικούς.

Ως εκ τούτου, δεν τίθεται κατά την άποψή μας ερώτημα, αν η εκμετάλλευση λαμβάνει χώρα στο υπέδαφος του πυρήνα ή όχι της περιοχής του Εθνικού Δρυμού. Εξ΄ άλλου τα αντισταθμιστικά οφέλη από την εκμετάλλευση δεν υφίστανται απ΄ ότι γνωρίζουμε και πλην της εξασφάλισης εργασίας σε μικρό αριθμό εργαζομένων και τη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής των εκμεταλλεύσεων, δεν συνάγεται άλλη ωφέλεια του δημοσίου».
- τελικά, το οικονομικό όφελος είναι τέτοιο που κρίνεται από την υπηρεσία σας ως σημαντικότερο από την περιβαλλοντική υποβάθμιση την οποία προσπάθησαν να αποτρέψουν οι αρμόδιες υπηρεσίες με τη μη έγκριση αδειοδότησης της δραστηριότητας;

Για τους Οικολόγους Πράσινους
Βασιλική Νάκου, 2281087593, 6983903061, dasoponos@gmail.com
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, 2103306301, lefterispapagiannakis@gmail.com
Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...