7 Ιαν 2012

Τοποθετούν ανεμολογικό στο Ξεροβούνι!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Λαμία 15-12-2011
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                    Αριθ. Πρωτ.:78473/9270
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘ/ΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση :1ο Χλμ. ΝΕΟ                                          ΠΡΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Λαμίας-Αθηνών                                                                       Λ. Μεσογείων 85
Ταχ. Κώδ. :35 100                                                                    Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Ι. Παλαιογιάννης                                 ΚΟΙΝ: 1) Δ/νση Δασών Ν. Φθ/δας
Τηλέφωνο :2231022319                                                             ΕΝΤΑΥΘΑ
FAX :2231026306                                                                 2) κ. Παν. Καραπαναγιώτη
                                                                                                   ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ:«Εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού»
ΣΧΕΤ: Η αρίθ. 6025/31-08-2011 αίτησή σας


ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 ¨περί προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων εν γένει της χώρας¨ όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν. 3377/2005 άρθρο 19 παρ. 4 και 5.
3. Το από 31-08-2011 αίτημα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.
4. Το αρίθμ. Δ3/Δ/27288/6756/16-09-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού στη θέση ¨Πυργάκι¨ Τ.Κ. Παύλιανης Δήμου Λαμιέων Ν. Φθ/δας, για λογαριασμό της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΓΑ ΙΣΩΜΑ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την τοποθέτηση, από την εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενός ανεμολογικού ιστού ύψους έως 60μ. σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα με εμβαδόν 225 τ.μ. και πλευρές 15μ. Χ 15 μ. στη θέση ¨Πυργάκι¨ περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Παύλιανης της Δημοτικής Ενότητας Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδας με τις παρακάτω συντεταγμένες (κέντρο βάρους του πολυγώνου)
ΘΕΣΗ Χ Υ Yψόμετρο
Πυργάκι 352719 4290481 1860μ.

Η παρούσα έγκριση αφορά μόνο στην τοποθέτηση του ανεμολογικού ιστού στην συγκεκριμένη θέση και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων περί ασφαλείας των πτήσεων, προκειμένου να μετρηθούν η ταχύτητα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του ανέμου, χωρίς να επιτρέπεται καμία άλλη επέμβαση και χωρίς το Δημόσιο να φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση της έκτασης από τρίτους.
Ο Δασοπόνος της περιοχής κ. Παν. Καραπαναγιώτης έχει την μέριμνα για την παρακολούθηση και εφαρμογή της απόφασης.

Ο Δασάρχης
Νικόλαος Περδικάκης
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό
Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...