12 Ιουλ 2010

Τί είχες Γιάννη μ' , τί είχα πάντα...

Συνάντηση Υφ.ΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτη με Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων


Αθήνα, 5 Ιουλίου 2010


πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=418


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Συνάντηση Υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη με Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΠΕΚΑ, μετά από αίτημα του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), συνάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, με το προεδρείο του ΣΜΕ. Συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, η Ειδική Γραμματέας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Μαργαρίτα Καραβασίλη και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν, αφορούσαν:
- Στην ανάγκη προώθησης νομοθετικής ρύθμισης για τη βραχύχρονη παράταση της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών, μέχρι τη συνολική αντιμετώπιση των θεμάτων εκμετάλλευσης των λατομικών εν γένει ορυκτών (αδρανή υλικά, μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά).

- Στον καθορισμό αξόνων πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Verheugen και των συμπερασμάτων – προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανακοινώθηκαν στη Μαδρίτη στις 15-6-2010 κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας.

- Στην απλοποίηση και επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών και στον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε).

Κατά τη συνάντηση, διαπιστώθηκε η πρόοδος των σχετικών διαδικασιών και καθορίσθηκαν τα επόμενα στάδια και τομείς παρεμβάσεων, στην προσπάθεια στήριξης ενός σημαντικού και απαραίτητου για την Εθνική Οικονομία κλάδου, ο οποίος συμβάλει σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση.


Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...