6 Μαρ 2008

Αντιδρούν οι κάτοικοι της Παύλιανης
στην κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου

Αντίθετο με τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου στην περιοχή είναι το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Δημήτριο Τελώνη το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης σε δημόσια συνεδρίασή του στις 2-3-2008 παρουσία και της πλειονότητας των κατοίκων αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 800 KW, στο ρέμα Παύλιανης της Κοινότητας Παύλιανης στο Νομό Φθιώτιδας» αποφάσισε ομόφωνα τη διαφωνία του στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου για τους παρακάτω λόγους :

1. Άρδευση των κατάντι της Νέας Παύλιανης αγροκτημάτων :
Όπως εκτιμά το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης αλλά και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτριος Τελώνης, με την κατασκευή και λειτουργία του έργου αποκόπτεται η άρδευση των εκτάσεων μετά την υδρομάστευση. Ειδικότερα στις περιοχές «Λάκκες – Κοτρώνια – Μισονήσι (Άνω και Κάτω) – Τζιρός (Άνω και Κάτω) – Διπόταμα – Στραβού Λάκκα» αποκόπτεται εξ’ ολοκλήρου η παροχή νερού από τις συγκεκριμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

2. Ήπια τουριστική ανάπτυξη
Όπως εκτιμά το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης αλλά και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτριος Τελώνης, η Κοινότητα έχει προγραμματίσει έργα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης με δημιουργία χώρων αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή, μέρος της οποίας είναι και η περιοχή του έργου. Κατά μήκος δε της όχθης του συγκεκριμένου ρέματος είναι υπό κατασκευή, τουριστικό μονοπάτι και θέσεις θέας, οι οποίες θα καταστραφούν με την υδρομάστευση του νερού, στο σημείο που αναφέρει η μελέτη. Συνεπώς η επισκεψιμότητα της περιοχής θα μειωθεί δραματικά.

3. Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Όπως εκτιμά το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης αλλά και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτριος Τελώνης, η υδροληψία χωροθετείται σε μικρή απόσταση από τα κοντινότερα σπίτια της κοινότητας Παύλιανης στη δασική θέση «Μύλοι – Ποτάμι», η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, ενώ παράλληλα η προτεινόμενη περιοχή κατασκευής του έργου, αποτελεί καταφύγιο «Άγριας Ζωής» του Δασαρχείου Λαμίας και προστατεύεται από την Δασική Νομοθεσία. Επίσης οι επιπτώσεις στη χλωρίδα της περιοχής, αναφέρει από την πλευρά του Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης, θα είναι σημαντικές τόσο κατά την λειτουργία εφόσον η εκτροπή του ρέματος θα στερήσει την υδατοπαροχή από το παρόν οικοσύστημα.

Παράλληλα καταλήγουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Παύλιανης και ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτριος Τελώνης, θα επηρεασθούν τα υδάτινα οικοσυστήματα ακόμα και έξω από τα στενά όρια του έργου και ειδικότερα στην περιοχή «Τζιρός» που αποτελεί έναν αξιόλογο υδροβιότοπο. Διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...